Skill: Smisel za skupinsko delo

Ana Žekar

  • kritično in ustvarjalno razmišljanje
  • čustvena intelegenca
  • Smisel za organizacijo
  • Izkušnje z upravljanjem projektov
  • Sposobnost prilagajanja večkulturnem okolju
  • Smisel za skupinsko delo
  • Trajnostno komuniciranje


Skills and resources

Art and Design

Business and Management

Technology

Other

Marketing

Writing

Performance

Media

Adrifund, spletna platforma za množično financiranje, d.o.o. © 2021

By continuing to use this website you agree to the use of cookies.